30

راههای ارتباطی

در ارتباط با وضعيت بافت فيزيكي روستاي بايد اشاره نمود كه عبور رودخانه ي زاينده رود از جهات جنوب و جنوب غرب روستا، شرايط طبيعي ويژه اي را براي اين سكونتگاه فراهم نموده است. بطوريكه بيشه ها و باغ هاي سرسبز در حاشيه ي اين رودخانه سيماي زيبايي به روستا داده است. ضمن اينكه با وجود مزارع و باغ هاي اطراف بافت و استفاده از آب اين رودخانه، شرايط مناسبي براي توليد محصولات مختلف زراعي به خصوص برنج فراهم شده است. رودخانه ي زاينده رود، كانال بتني انتقال آب كشاورزي و محور ورودي روستا (از سمت جاده ي اصلي) به عنوان سه عامل مهم در شكل گيري بافت فيزيكي مطرح مي باشند. به طور كلي تمام اراضي منطقه ي روستا قابليت كشت دارند و توسعه بافت كالبدي باعث تخريب اين اراضي مي گردد. عبور جاده ي پيربكران - مباركه كه در مسير خود دسترسي روستاهاي منطقه را فراهم مي كند، از شمال بافت عبور كرده و امكان دسترسي راحت و آسان اهالي را با شهرهاي اطراف فراهم مي كند. شبكه هاي دسترسي در بخش اعظم بافت فاقد عرض مناسب و سلسله مراتب منطقي مي باشند. خدمات عمومي به طور كلي در حاشيه محور اصلي درجه ي يك، استقرار یافته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =