30

شهدای روستا

روستای دارگان در زمان انقلاب و دفاع مقدس فعالیتهای چشم گیری داشته است به طوری که ۴۳ شهید ،۳۰۰ نفر رزمنده ، ….. جانباز و ۲ نفر آزاده تقدیم این نظام و انقلاب کرده است .

بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱ شهید جواد شرافت صادق ۱۳۴۴/۰۹/۰۵ ۱۳۶۲/۰۸/۱۲ در سن ۱۷ سالگی در عملیات محرم مفقودالاثر گردید. عین خوش
۲  شهید قدیر علی آشوری          
۳  شهید اصغر توکلی محمود ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ در سن ۲۰ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد پیکر پاکش پس از ۱۱ سال به خاک سپرده شد شلمچه
۴ شهید خیراله توکلی منش عبدالکریم ۱۳۴۶ ۱۳۶۴/۶/۱۸/ در سن ۱۸ سالکی به درجه رفیع شهادت نائل شد . اشنویه
۵ شهید علی بابائی ابوالقاسم ۱۳۴۵/۱۱/۰۸ ۱۳۶۲/۰۷/۲۹ در سن ۱۷ سالگی در عملیات والفجر ۴ به درجه رفیع شهادت رسید. مریوان
۶ شهید اکبر شرافت ناصر ۱۳۴۲/۰۱/۰۳ ۱۳۵۹/۰۴/۲۶ در سن ۱۹ سالگی به درجه والای شهادت نائل شد بلوچستان
۷ شهید منصور شرافت حسینعلی  ۱۳۲۶ ۱۳۶۱/۱۱/۲۱ در سن ۳۵ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد. فکه
۸ شهید صفر علی بابائی          
۹  شهید ایرج شرافت ایرج   ۱۳۶۴/۰۴/۲۰ در سن ۱۹ سالگی در جزیره مجنون مجروح و در بیمارستان به درجه رفیع شهادت رسید  
۱۰  شهید اکبر شرافت مرتضی ۱۳۴۴/۰۸/۰۶ ۱۳۶۰/۱۱/۲۲ در سن ۱۶ سالگی به درجه رفیع شهادت دست یافت تنگه چذابه
۱۱  شهید عباس توکلی          
۱۲  شهید حسن بابائی رمضانعلی   ۱۳۶۱/۰۴/۲۴ در سن۱۶ سالگی و در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت رسید.جسم مطهر این شهید پس از ۱۳ سال به خانواده رسید شلمچه
۱۳  شهید اکبر شرافت حاج ناصر ۱۳۴۰ ۱۳۵۹/۰۴/۲۶ در سن ۱۹ سالکی به شهادت نائل شد. بلوچستان
۱۴  شهید سعید شرافت حاج محمد ۱۳۴۲ ۱۳۶۱/۰۸/۱۵ در سن ۱۹ سالگی به درجه شهادت نائل شد. عین خوش
۱۵  شهید محسن توکلی عباسعلی ۱۳۴۳/۰۹/۰۱ ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ در سن ۲۰ سالگی به درجه رفیع شهادت رسید . خرمشهر
۱۶  شهید اکبر توکلی مصطفی ۱۳۳۹/۰۶/۱۰ ۱۳۶۱/۰۴/۲۴ در سن ۲۲ سالگی و در عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت رسید . خرمشهر
۱۷  شهید محمد شریعتی رحمت اله ۱۳۴۲ ۱۳۶۰ در سن ۱۹ سالگی به شهادت رسید. پیکر پاکش هنوز مفقود می باشد. عملیات فتح المبین
۱۸  شهید ایت اله توکلی مرتضی ۱۳۴۸/۰۱/۰۸ ۱۳۶۶/۰۴/۰۲ در سن ۱۸سالگی و در عملیات نصر ۵ به درجه رفیع شهادت رسید. سردشت
۱۹  شهید قدراله توکلی مرتضی ۱۳۴۵/۰۴/۰۵ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ در سن ۱۹سالگی و در عملیات قادر  به درجه رفیع شهادت رسید. منطقه اشنویه
۲۰  شهید قاسم شرافت عباسعلی ۱۳۳۰/۱۱/۰۹ ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ در عملیات فتح المبین به درجه رفیع شهادت نائل گردید. رقابیه
۲۱  شهید جعفر شرافت محمد علی ۱۳۴۱/۱۱/۰۳ ۱۳۶۰/۱۱/۲۲ در سن ۱۹ سالگی به درجه رفیق شهادت رسید. تنگه چذابه
۲۲  شهید علی اکبر شرافت محمد حسین ۱۳۴۴/۰۱/۰۳ ۱۳۶۲/۰۷/۲۹ در سن۱۸ سالگی و در عملیات والفجر ۴  به درجه رفیع شهادت رسید. مریوان
۲۳  شهید علی شرافت حسن ۱۳۴۸/۱۰/۰۱ ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ در سن ۲۰ سالگی و در عملیات قادر   به درجه رفیع شهادت نائل گردید .جسم مطهر این شهید پس از ۸ سال به خانواده  رسید . اشنویه
۲۴  شهید قربانعلی بیگی اسدالله ۱۳۴۳/۰۱/۰۲ ۱۳۶۴/۱۱/۲۵ در سن ۲۳ سالگی و در عملیات و الفجر ۸ به درجه رفیع شهادت رسید. فاو
۲۵  شهید ایرج بیگی اسدالله ۱۳۴۵/۰۴/۰۶ ۱۳۶۱/۱۱/۲۱  در سن ۱۶ سالگی و در عملیات و الفجر مقدماتی به درجه رفیع شهادت رسید. فکه
۲۶  شهید امراله توکلی محمد   ۱۳۶۱/۰۶/۲۳ در سن ۱۷ سالگی و در عملیات بیت المقدس مفقود الاثر گردید. شلمچه
۲۷  شهید نوراله توکلی محمد ۱۳۴۴/۰۴/۲۰ ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ در سن ۱۷ سالگی ودر عملیات رمضان  به درجه رفیع شهادت رسید. شلمچه
۲۸   شهید محمد رضا شرافت محمد حسین ۱۳۴۱/۰۲/۰۶ ۱۳۶۴/۱۲/۰۳ در سن۲۳ سالگی و در عملیات والفجر ۸  به درجه رفیع شهادت رسید. خسروآباد
۲۹  شهید علی اکبر شرافت محمد حسین ۱۳۴۴/۰۱/۰۳ ۱۳۶۲/۰۷/۲۹ در سن۱۸ سالگی و در عملیات والفجر ۴  به درجه رفیع شهادت رسید. مریوان
۳۰  شهید ایت اله بیگی محمد علی ۱۳۴۲/۰۱/۱۰ ۱۳۶۰/۰۹/۲۲ در سن ۱۸سالگی به درجه رفیع شهادت رسید. بانه
۳۱  شهید ابوالقاسم بیگی محمد علی ۱۳۴۵/۰۲/۰۶ ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ در سن ۲۰سالگی و در عملیات کربلای ۴ به درجه رفیع شهادت رسید. ام الرصاص
۳۲  شهید بهمن طاهر زاده عباس ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ در سن ۱۷ سالگی و در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت رسید . جزیره مجنون
۳۳  شهید کاظم طاهر زاده  عباس ۱۳۴۴/۰۱/۰۲ ۱۳۶۱/۰۲/۱۷  در سن ۱۷ سالگی و در عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت رسید . شلمچه
۳۴  شهید مراد شریعتی محمد ۱۳۴۷ ۱۳۶۷/۰۳/۰۲ در سن ۲۰ سالگی به درجه شهادت نائل شد. سومار
۳۵  شهیدسید محمد حسینی سید احمد ۱۳۴۹/۰۱/۰۱ ۱۳۶۷/۰۱/۲۱ در سن ۱۸سالگی و در عملیات بیت المقدس  به درجه رفیع شهادت رسید. پنجوین عراق
۳۶  شهید سید مهدی حسینی سید ناصر ۱۳۴۶/۰۷/۰۱ ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ در سن ۱۵ سالگی و در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت رسید. دارخوئین
۳۷  شهید سید محسن حسینی سید عباس ۱۳۴۹ ۱۳۶۴/۰۱۲/۰۳ در سن ۱۵ سالگی به شهادت رسید  فاو
۳۸  شهید محمد بابائی اسماعیل ۱۳۴۵/۰۱/۰۵ ۱۳۶۲/۱۲/۰۸  در سن ۱۷سالگی به درجه رفیع شهادت رسید. جزیره مجنون
۳۹  شهید منصور توکلی          
۴۰  شهید اکبر توکلیان رمضان ۱۳۴۸ ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ در سن ۱۹ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد شلمچه
۴۱  شهید محمد حسن توکلی          
۴۲  شهید احمد شرافت نعمت الله   ۱۳۶۳/۱۲/۲۲   جزیره مجنون
۴۳  شهید شهرام بیگی مهدیقلی ۱۳۴۴/۰۱/۰۵ ۱۳۶۰/۱۲/۳۰ در سن ۱۷ سالگی و در عملیات فتح المبین به درجه رفیع شهادت رسید. خرمشهر