30

مراکز فرهنگی

روستای دارگان دارای مراکز فرهنگی همچون یک باب کتابخانه عمومی، قرض الحسنه شهدای دارگان، دفتر امور خیریه و یک باب خانه عالم می باشد. 

کتابخانه عمومی شهید مطهری دارگان

کتابخانه از سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵ در محل فعلي پايگاه مقاومت بسيج فعال بود. از سال ۱۳۷۵ با احداث ساختمان فعلي به اين مكان انتقال يافته است. اين كتابخانه با امكانات نسبتاً مناسب توسط يك كتابدار زن و يك كتابدار مرد اداره مي شود. ضمن اينكه پنج نفر از اهالي به عنوان اعضاي هيئت امنا اين كتابخانه منصوب شده اند. سالن کتابخانه به وسعت ۱۱۰۰ مترمربع در غرب آرامستان در حال احداث است كه قابل استفاده براي فعاليت هاي ديگر از جمله اجتماعي (سالن اجتماعات)، ورزشي و غيره خواهد بود .

صندوق قرض الحسنه

اين واحد تجاري- فرهنگي بين سال هاي ۶۲ تا ۶۸ فعال بود. سپس به مدت ۱۰ سال غيرفعال شد و مجدداً از سال ۱۳۷۸ به فعاليت خود ادامه داده است. اين صندوق با تعداد ۳۲۰۰ عضو از بين اهالي روستاي دارگان و سكونتگاه هاي اطراف، توسط ۲ نفر نيروي بومي اداره مي شود. تعداد اعضاي هيئت امنا آن ۲۰ نفر و اعضاي هيئت مديره ۷ نفر اعلام شده است. مكان فعلي آن متعلق به خود صندوق مي باشد و داراي مساحت ۲۹۰ مترمربع است.

دفتر امور خيريه

يك دفتر به مساحت ۲۰ مترمربع جهت امور خيريه تأسيس شده است . متولي آن يكي از اهالي روستا مي باشد.

مرکز فرهنگی انصار الحسین

این مركز فرهنگي با زيربناي ۱۱۰۰ مترمربع در غرب آرامستان قرار دارد. ضمناً سطحي معادل يك هكتار به عنوان محوطه باز و پاركينگ اين مركز در نظر گرفته شده است.

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
کتابخانه عمومی شهید مطهری دارگان      
خانه عالم      
صندوق قرض الحسنه شهدای دارگان      
  دفتر امور خیریه      
  مرکز فرهنگی انصار الحسین      
مجتمع آموزشی و پرورشی امام سجاد