30

مراکز بهداشتی و درمانی

خانه ي بهداشت به عنوان تنها واحد خدمات درماني فعال در سطح روستاي مورد مطالعه است. البته از سال 1368 تا 1381 مكان فعلي خانه ي بهداشت به صورت مركز بهداشتي و درماني فعال بود، ولي از سال81 غيرفعال شد و مكان آن به خانه ي بهداشت اختصاص يافت. توضيح اينكه مكان خانه ي بهداشت در زمان فعاليت مركز بهداشتي و درماني در همجواري آن قرار داشت. اين واحد خدماتي فاقد حوزه نفوذ مي باشد و روزانه به طور متوسط 30 نفر از اهالي روستاي دارگان را تحت پوشش دارد. در حال حاضر دو نفر بهورز بومي به طور تمام وقت در اين مركز فعال هستند. ضمن اينكه پزشك خانواده هفته اي 4 روز، ماماي خانواده هفته اي 2 روز و تكنسين داروخانه هفته اي 2 روز از مركز بهداشتي درماني پيربكران جهت ارايه خدمات به اين خانه ي بهداشت، مراجعه مي كنند . مساحت فضاي قديمي خانه ي بهداشت (در همجواري ساختمان فعلي) معادل 800 مترمربع با زيربناي 210 مترمربع و مساحت فضاي فعلي آن برابر با 2000مترمربع با زيربناي 225 مترمربع، برآورد شده اند. بعلاوه روستا دارای یک باب حمام عمومی با مساحت 385 متر مربع می باشد که در حال حاضر به علت تخریبی بودن غیر فعال می باشد و در زمان فعال بودن شعاع دسترسی مناسبی داشته است.

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
 خانه بهداشت      
  حمام عمومی غیر فعال      
         
         
         
         
         
         

 

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس