30

فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
  ایجاد مراکز بهزیستی و مهد کودک
احداث فضای سبز عمومی و پارک کودک در هر محله
احداث ورزشگاه و مراکز ورزشی 
احداث دامداری های نیمه خصوصی و خصوصی
افزايش فضاهاي انباري به منظور نگهداري كالاهاي تجاري
تبدیل حمام غیر فعال موجود به فضای سبز عمومی
تعمير و مرمت ساختمان و محوطه ي باز خانه ي بهداشت موجود
نوسازي واحدهاي مسكوني مخروبه و كم
دوام 
احداث استخرهاي پرورش ماهي به دليل وجود چشمه هاي پرآب در روستا.
ارائه تسهيلات بانکي به شاغلين و توايد کنندگان صنايع دستي براي خريد مواد اولیه.
استفاده ازقابليتهاي طبيعي منطقه براي جذب توريست از شهرهاي اطراف و احداث تفرجگاههاي و
تابستاني.