30

اماکن تفریحی روستا

بنابر اطلاعات طرح هادی روستا در وضع موجود هيچ گونه فضاي سبز عمومي در محدوده ي بافت مشاهده نمي شود و فاقد هر گونه مرکز تفریحی می باشد. به منظور برطرف نمودن اين كمبود، در نقاط مختلف بافت سطحي معادل 14255 مترمربع به فضاي سبز عمومي، 2500 مترمربع به فضاي سبز حفاظتي و 6030 مترمربع به 4 قطعه پارك كودك ،اختصاص خواهد يافت. از جمله اینکه پيشنهاد تخريب حمام عمومی غیر فعال روستا و استفاده از فضاي آن براي فضاي سبز عمومي و يا پارك كودك (به علت نزديكي با ميدان تعزيه)،مطرح خواهد بود. تنها می توان به باغ ها و بیشه های حاشیه رودخانه اشاره کرد و زمینی که اکنون در آن به بازی فوتبال می پردازند و برای زمین ورزشی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر پس از مطرح شدن طرح هادی روستا تنها یک پارک کودک احداث گردیده است و مابقی در دست بررسی می باشند.