30

اطلاعات جمعیتی

تغييرات جمعيتي روستاي دارگان در طول سال هاي 45 تا 85 براساس آمارهاي رسمي كشور به شرح زیر قابل بررسي مي باشند. جمعيت اين سكونتگاه در سال 45 معادل 1275 نفر در قالب 255 خانوار بود كه در سال 55 به 1742 نفر و 355 خانوار افزايش يافت. اين افزايش با متوسط نرخ رشد 3/2 درصد در سال واقع گرديد. در سرشماري سال 1365 ، جمعيت روستا به 2435 نفر در قالب 529 خانوار افزايش يافت كه گوياي متوسط نرخ رشد سالانه 3/4 درصد مي باشد. در طول دهه بعد( 7565 )، زيستگاه دارگان با متوسط نرخ رشد 0/8درصد قادر به تثبيت 2646 نفر و 627 خانوار گرديد. ولي اين روند در طول سال هاي 75 تا 85 تغيير يافته است. بطوريكه جمعيت اين روستا از رقم 2646 نفر در سال 75 به 2548 نفر در قالب 754 خانوار در سال 85 كاهش يافته است. البته تعداد خانوار افزايش داشته است. اين كاهش جمعيت با متوسط نرخ رشد سالانه متوسط نرخ رشد 4/ 0 - درصد همراه بوده است. منحني رشد جمعيت در سال 75 به نقطه اوج صعود كرده و پس از آن نزول كرده است . توضيح اينكه جمعيت سال 85 نسبت به سال 45 با 1273 نفر افزايش، مواجه شده است. آخرين آمار بدست آمده مربوط به فروردين ماه سال 1389 خانه ي بهداشت مي باشد كه تا آخر خرداد 89 به هنگام شده است. براساس اين آمار، ميزان جمعيت روستاي دارگان معادل 2420 نفر درقالب 837 خانوار، گزارش گرديده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + یازده =