30

سرانه فضاهای عمومی

مساحت كل بافت فيزيكي روستاي دارگان در داخل محدوده ي محاسباتي معادل 427100 مترمربع) 71/42 هكتار(، برآورد شده است. با احتساب رقم فوق و جمعيت خرداد ماه سال  89(معادل2420نفر) سرانه عمومی هر نفر برابر با 49/176 متر مربع محاسبه میشود. تراکم ناخالص بافت برابر با 57 نفر برآورد شده است.

کاربریهای موجود در روستا 

کاربري مسکوني

شرکت تعاوني

کاربري آموزشي

کاربري آموزشي ابتدايي

کاربري آموزشي راهنمايي

       کاربري آموزشي دبیرستان

کاربري مذهبي

کاربري درماني

کاربري اداري

کاربري نظامي انتظامي

کاربري تاسيسات وتجهيزات

کاربري انبار

کاربري باغ

معابر

کاربري باير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 3 =